Daňové poradenství

Daňový poradce 1.000 - 2.500 Kč / 1 hod.


Výše odměny vychází z hodinové sazby a času stráveného na zakázce. Nejvyšší sazba se používá při komplikovaných a náročných zakázkách (např. v oblasti mezinárodního zdanění).


Přiznání k dani z příjmů 1.800 Kč / 1 hod.

Odměna za zpracování ročního daňového přiznání k dani z příjmů je obvykle stanovena po vzájemné dohodě s mandantem paušálním způsobem.

Účetnictví

Účetní poradenství 800 Kč / 1 hod.

Roční účetní závěrky podle českých předpisů 800 Kč / 1 hod.

Zpracování finančního účetnictví:

- podvojné účetnictví 500 Kč / 1 hod.
- jednoduché účetnictví 400 Kč / 1 hod.
- rekonstrukce účetnictví 800 Kč / 1 hod.


Výše uvedené sazby honorářů za zpracování účetnictví jsou orientační. Skutečná výše odměny je obvykle stanovena po vzájemné dohodě s mandantem paušálním způsobem.


Zpracování mzdového účetnictví:

- do 10 zaměstnanců 200 Kč / 1 osoba
- 10 - 24 zaměstnanců 175 Kč / 1 osoba
- 25 -50 zaměstnanců 250 Kč / 1 osoba
- nad 50 zaměstnanců individuální dohoda


Mzdové poradenství 600 Kč / 1 hod.