Pomoc a spolupráce v daňovém řízení
zabezpečení a hájení oprávněných zájmů klientů při kontrolách finančních úřadů a jiných daňových řízeních
zpracování odvolání proti rozhodnutí finančních úřadů


Běžné daňové poradenství
daňová přiznání
prodloužení termínu pro placení daně z příjmů a pro podání daňového přiznání k dani z příjmů do 30.6.
jednání a zastupování před finančními úřady
přezkoumání správnosti postupu finančních úřadů v daňovém řízení


Daňové plánování a daňová optimalizace
sestavení daňového rozpočtu
vypracování daňových řešení a jejich hodnocení z hlediska optimalizace daňových úspor


Komplexní daňové, účetní a právní poradenství při:
založení společnosti
prodeji a vkladu podniku
fúzi podniků
transakcích s nemovitostmi
zrušení společnosti


Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění
zdanění při obchodním styku se zahraničím


Zdanění stálých provozoven / organizačních složek podniků
registrace stálé provozovny u finančního úřadu a vyjednání jejího optimálního zdanění
zdanění zaměstnanců stálé provozovny


Zdanění cizinců v ČR
registrace u finančního úřadu
zpracování daňového přiznání zahraničních fyzických osob


Mezinárodní daňové plánování